• broken image

  ORGANIZATIONS

  DEVELOPMENT

  BUSINESSES

  SAFETY

  PEOPLE

  ... EVERYTHING

 • Käyttäytymistä on kaikkialla

  Yrityksen toiminnan ytimessä on ihmiset. Ihmisten toiminta eli käyttäytyminen muodostaa yrityksen toiminnan, jota tukee yrityksen toimintamallit, prosessit sekä johtaminen. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen, ohjaaminen ja johtaminen on avain menestyvään yritystoimintaan. Käyttäytyminen, niin johdon kuin työntekijöidenkin, ohjaa organisaatiota, sen kehitystä, yrityksen tehokkuutta, työturvallisuutta ja työkavereita, asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita.

   

  Minä autan yrityksiä ja yhteisöjä menestymään. Käyttäytyminen kerrallaan.

  Palvelut yrityksille

  Toiminnan tuloksellisuuden sparraus

  Tulos on jotain, mitä seuraa toiminnasta eli organisaation henkilöiden käyttäytymisestä. Tulos on tyypillisesti usean tekijän summa, mutta ihmisten käyttäytyminen on näissä useimmissa läsnä. Tunnistamalla nämä tekijät, yrityksessä voidaan vaikuttaa toimintaan, joka tuottaa tuloksen. Samalla työntekijöiden työtyytyväisyyteen vaikutetaan positiivisesti ja luodaan uudenlainen toiminnan kulttuuri. Menetelmä perustuu tieteellisesti tutkittuun ja käytännössä todennettuihin käyttäytymisanalyyttisiin OBM (organizational behavior management) menetelmiin.

   

  Käyttäytymisen johtaminen

  Tuntuuko ettei viesti mene perille? Miksi muutosta ei tapahdu yrityksestä huolimatta, vaikka kaikki välineet muutoksen toteuttamiseksi on henkilökunnalle annettu? Tökkiikö kansainvälistyminen tai tuotekehitys? Ahdistaako muutosvastarinta? Yhtälöstä puuttuu tällöin ihmisten käyttäytymisen johtaminen. Jos ymmärrämme sitä, miten käyttäytyminen muuttuu, mitkä asiat vaikuttavat ja mahdollistavat käyttäytymisen muutoksen, miten ympäristöä muuttamalla voidaan auttaa ihmisiä menestymään, saamme muutoksen aikaan.

   

  Irrationaalisen myynnin koulutus

  Perinteinen oletus on se, että ihmiset ovat rationaalisesti ajattelevia ja rationaalisia päätöksentekijöitä. Näin ei kuitenkaan tutkimusten mukaan ole, vaan ihmisten käyttäytymistä ohjaa erilaiset ajattelun vääristymät ja harhat. Jos tunnistat nämä ilmiöt, voit parantaa merkittävästi myynnin tuloksellisuutta.

 • Ota yhteyttä

  Jari Parkkisenniemi

  Chief Behavior Officer

  FM, Käyttäytymisanalyysin asiantuntija

  etunimi@behaviormoves.com

  050 355 5087

  Lisätietoja minusta
  Sähköposti